Typing800x400

Siri Cabaran Penterjemahan: Istilah Internet

Inovasi zaman terkini semakin bertambah, dan bersamanya juga meningkat kesenangan hidup setiap individu yang celik komputer.


Namun begitu, kebanyakan ciptaan ini dinamakan dalam bahasa Inggeris, disebabkan tarafnya sebagai bahasa antarabangsa. Apabila penggunaannya sampai di pantai kita, kita pun menggunakan nama yang sudahpun diberi ciptaan tersebut. Oleh kerana proses ini, penutur bahasa Melayu hanya mampu mengambil kata pinjaman bahasa Inggeris untuk kekal seiring dengan perubahan abad kita. Pinjaman-pinjaman berkenaan hal internet, seperti "e-mel", "media sosial", "kuki" - semua ini sudah mengambil tempat duduk dalam kosa kata harian kita.


Tetapi ada juga istilah yang belum dinamakan dalam bahasa Melayu, samada menggunakaan kata pinjaman ataupun tidak - kita cuma menggunakan perkataan bahasa Inggeris apabila ingin membincangkannya. Ada juga yang sudah diterjemahkan, tetapi tidak begitu dikenali orang ramai. Oleh itu, mari kita cuba memberi nama kepada istilah-istilah internet yang ditampilkan dalam cabaran penterjemahan ini. Gunakan borang yang disediakan bagi setiap perkataan untuk menyumbangkan cadangan anda.


Selamat datang ke episod yang pertama dalam Siri Cabaran Penterjemahan kami, dan semoga berjaya!


Perhatian: Anda tidak perlu menterjemahkan kesemua perkataan yang dikemukakan dalam cabaran ini; sila pilih mengikut kesukaan hati.1. Comment section

GaborfromHungary | Morguefile.com | Lesen Morguefile

Tambahkan terjemahan >>2. Comment thread


pippalou | Morguefile.com | Lesen Morguefile

Tambahkan terjemahan >>3. Upvote


Cristina Roman | Flickr.com | Lesen CC BY

Tambahkan terjemahan >>4. Downvote


Quinn Dombrowski (dikecilkan daripada gambar asli) | Flickr.com | Lesen CC BY

Tambahkan terjemahan >>5. Browser cookie