Landing header

Senarai rencana

Ruang ini mengumpulkan kesemua tulisan rencana kami. Rujuk kembali ke halaman ini untuk mencari artikel dan panduan yang tidak lagi tertampil di halaman depan laman web ini. Blog

 1. Hari Pertama di UPM - Taklimat pertama Kamus Hidup Bahasa Melayu di Universiti Putra Malaysia.

 2. Hari Kedua di UPM - Taklimat kedua Kamus Hidup Bahasa Melayu di Universiti Putra Malaysia.

 3. Infograf: Cara menyumbang perkataan - Infograf yang menjelaskan cara menambahkan perkataan kepada kamus kami.

 4. Selamat tahun baru!

 5. Melukis peribahasa - Temubual bersama seniman di sebalik projek lukisan digital peribahasa, Hyrul Anuar

 6. Masterpieces in Malay - Bengkel penulisan online pertama kami bersama pengarang Fixi, Nadia KhanTahukah anda?

 1. 10 perkataan indah yang makin dilupakan

 2. 5 imbuhan Melayu yang anda pasti tak tahu

 3. Sistem kiraan alternatif dalam Bahasa Melayu
Panduan penulisan

 1. 5 Petua Menulis - Nasihat daripada para penulis terunggul dari Malaysia dan sedunia.

 2. Panduan Unggul Penulisan Karangan - Petua menstrukturkan karangan bagi membentukkan penghujahan yang paling efektif.

 3. Bahasa Melayu Rasmi vs. Tidak Rasmi - Membezakan antara penulisan formal dan tidak formal.

 4. Panduan Efektif untuk Penulisan Online - Cara-cara penulisan yang paling berkesan untuk menyasarkan pembaca dalam internet.

 5. Penulisan Kreatif - Beberapa suntingan nasihat tentang penulisan kreatif.
Panduan tatabahasa

 1. Ragam Ayat: Ayat Aktif dan Ayat Pasif - Penjelasan tentang ragam ayat dalam bahasa Melayu.

 2. Fakta Atau Mitos?: Ialah dan Adalah, Dari dan Daripada? - Cara membeza antara unit tatabahasa asasi.
Ada cadangan bagi topik artikel yang lain? Sila siarkan pandangan di halaman Facebook kami.

See more from Explore