Mencari kamus

Be part of the living dictionary

Add a word

Be part of the living dictionary

Add a word

Perkataan hari ini

Ketahui maksudnya

Kuiz Imbuhan Jarang Diguna

maha- (maharaja, mahasiswa)

 • mewah
 • terkenal
 • terunggul
 • hanya satu

poli- (politeknik, poliklinik)

 • satu
 • banyak
 • tiada

-at (muslimat, hadirat)

 • perempuan
 • lelaki
 • tiada jantina tertentu

-ita (biduanita)

 • berbakat
 • dunia
 • kecil
 • wanita

swa- (swatenaga, swakarya)

 • sendiri
 • banyak
 • sebelas
 • satu

tuna- (tunakerna)

 • dengan
 • pada masa yang sama
 • ikan
 • tanpa

panca- (pancaindera, pancasusila)

 • sepuluh
 • lima
 • enam
 • tiga

-wan (hartawan, jutawan, angkasawan)

 • pelaku/pemilik
 • berilmu/berpengetahuan

-in (muslimin, hadirin)

 • tiada jantina tertentu
 • perempuan
 • lelaki

eka- (ekabahasa, ekafungsi)

 • enam
 • empat
 • satu

pasca- (pascamerdeka, pascabayar)

 • selepas
 • sebelum
 • sambil
 • semasa

dwi- (dwibahasa, dwiguna, dwimingguan)

 • dua puluh
 • dua

supra- (supranasional, suprakelas)

 • sendirian
 • terlalu banyak
 • melebihi sesuatu batas
 • yang paling kuat

-wi (duniawi, ukhrawi)

 • sifat yang dibawa oleh kata dasar
 • sifat yang bertentangan dengan kata dasar

tata- (tatatertib, tatabahasa)

 • lukisan
 • isu
 • peraturan
 • hak

Anda memperoleh /15 berlatih lagi?

0/15
Dikuasai oleh Oxford