Polisi Privasi

Polisi privasi ini adalah khusus untuk Laman Web ini di oxforddictionaries.com ("Laman Web") dan subdomainnya dan ia adalah polisi privasi yang mentadbir penggunaan anda bagi Laman Web ini dan subdomainnya.

Oxford University Press ("OUP", "kami" atau "kita") adalah komited untuk melindungi privasi anda dalam talian. Polisi privasi ini menjelaskan cara kami akan mentadbir dasar privasi ini. Kami akan mengkaji semula polisi dasar privasi ini berdasarkan komen yang diterima, oleh itu, sila semak versi terkini. Jika anda mempunyai apa-apa pertanyaan berkenaan dengan polisi dasar privasi ini, sila hubungi kami.

Dengan menggunakan Laman Web ini, anda menerima amalan yang diperihalkan dalam pernyataan ini.Apakah jenis maklumat yang kami kumpul dan bagaimana kami menggunakannya?

Apabila anda melayari Laman Web ini, OUP akan mengumpul maklumat dan statistik yang mengandungi maklumat pengenalpastian anda. Maklumat yang dikumpul mungkin mengandungi maklumat berkaitan dengan tingkahlaku dan navigasi anda di Laman Web. Maklumat ini membolehkan kami menjalankan penyelidikan dalaman terhadap minat, demografi dan tingkahlaku pengguna supaya kami dapat memahami dengan lebih mendalam, dan seterusnya, dapat menyedia maklumat, produk dan perkhidmatan yang lebih baik kepada anda dan pelanggan lain.

Jika anda mendaftar sebagai seorang pengguna bagi Laman Web ini atau meminta maklumat lanjut berkenaan Laman Web ini, kami akan meminta nama, alamat e-mel, alamat pos anda dan maklumat peribadi lain yang berkaitan dengan anda. Maklumat peribadi yang diserahkan dengan cara ini disimpan didalam pangkalan data kawal capaian, dihoskan oleh syarikat pengehosan pihak ketiga, dan ke pangkalan data pelanggan kami di premis OUP dan/atau sekutu kami. Maklumat ini akan dikemaskini jika anda memberitahu kami berkenaan apa-apa perubahan.

Jika anda seorang pengguna berdaftar, maklumat peribadi anda akan digunakan untuk membolehkan kami menentusahkan bahawa anda adalah seorang pengguna berdaftar dan untuk menghantar apa-apa kandungan dan kefungsian sulit di Laman Web kepada anda.

Jika anda mendaftar untuk menerima buletin, kami akan meminta alamat e-mel serta nama anda dan maklumat ini akan disimpan didalam pangkalan data pelanggan kami.

Jika anda memuatnaik kandungan ke Laman Web, kami mungkin memaparkan profil anda (iaitu, nama dan negara anda) di Laman Web.

Kami mungkin menggunakan maklumat yang terdapat dalam pangkalan data pelanggan untuk menghantar maklumat berkenaan kami, sekutu kami, produk serta perkhidmatan kami, dan produk serta perkhidmatan sekutu kami yang kami fikir mungkin anda minati secara elektronik atau sebaliknya.

Kami meminta maklumat peribadi (seperti nama, alamat e-mel dan butiran hubungan lain) daripada anda apabila anda menghubungi kami untuk mengemukakan pertanyaan berkenaan pengurusan akaun pengguna berdaftar, masalah teknikal, untuk mengulas di Laman Web, atau apabila anda meminta untuk mendapatkan maklumat berkenaan cara untuk mengguna produk dan/atau perkhidmatan yang disediakan di Laman Web. Maklumat peribadi yang anda beri melalui halaman "hubungi kami" tidak akan dimasukkan ke pangkalan data pelanggan kami dan kami meminta maklumat tersebut hanya supaya kami boleh memberi maklumbalas berkenaan pertanyaan anda. Statistik mengenai jenis pertanyaan yang dihantar kepada kami melalui halaman "hubungi kami" akan dikumpulsemak oleh kami dalam bentuk agregat supaya kami dapat memantau Laman Web secara berkesan dan mempertingkatkan tahap perkhidmatan.

Jika sebelum ini anda pernah meminta bagi mendapatkan maklumat atau pernah mendaftar di Laman Web (dan kemudiannya menutup akaun pengguna anda) dan tidak menginginkan kami menyimpan maklumat berkenaan anda, sila hubungi kami dan kami akan mengalih keluar butiran anda dari pangkalan data pelanggan kami. Kami perlu menyimpan maklumat berkenaan pengguna berdaftar semasa untuk memberikan anda capaian pada kandungan dan kefungsian sulit di Laman Web.

Anda boleh memberitahu kami bahawa anda tidak bersetuju untuk dihubungi atau dihubungi dengan cara tertentu yang dinyatakan. Jika anda menggunakan lebih daripada satu alamat e-mel untuk berkomunikasi dengan kami, sila beritahu kami tentang setiap akaun e-mel yang anda guna.


Bilakah kami berkongsi maklumat?

Kami tidak menjual maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga.

Kami berkongsi maklumat anda dalam lingkungan OUP. Kami juga berkongsi maklumat anda dengan sekutu, pemberi lesen dan pembekal kami, yang membantu kami dalam menjadikan Laman Web tersedia untuk anda (cth. pembekal pengehosan kami).

Sebilangan laman web pihak ketiga mempunyai pautan di Laman Web kami. Jika anda melawat mana-mana laman web tersebut, mereka mungkin mengumpul maklumat anda. Laman web sedemikian bukan dalam lingkungan kawalan kami dan tidak dilindungi oleh polisi privasi ini. Laman web ini mungkin mempunyai polisi privasi mereka sendiri dan kami tidak menerima apa-apa bertanggungjawab atau menanggung liabiliti terhadap polisi dasar tersebut. Sila semak polisi tersebut sebelum anda menyerahkan apa-apa data peribadi kepada laman web pihak ketiga itu.

Jika kami percaya bahawa penggunaan Laman Web oleh anda menyalahi undang-undang atau memberi mudarat kepada orang lain, kami berhak untuk mendedahkan maklumat yang kami perolehi melalui Laman Web berkenaan anda kepada pihak ketiga setakat untuk memenuhi keperluan yang munasabah pada pendapat kami untuk mencegah, memulih atau mengambil tindakan berkaitan dengan kelakuan yang sedemikian.

Kami mungkin juga mendedahkan atau berkongsi maklumat peribadi anda untuk mematuhi mana-mana kewajipan undang-undang;,  untuk menguatkuasakan atau melaksanakan mana-mana perjanjian atau lesen dengan anda; atau untuk melindungi hak, harta benda, atau keselamatan OUP, pekerja, sekutu, pemberi lesen kami, dan/atau pelanggan kami. Ini termasuk pertukaran maklumat dengan syarikat dan organisasi lain bagi tujuan perlindungan dari penipuan dan pengurangan risiko kredit.

Jika mana-mana bahagian perniagaan kami (termasuk bahagian sekutu kami) dijual atau digabungkan dengan perniagaan lain, butiran anda mungkin didedahkan kepada penasihat kami dan mana-mana bakal pembeli dan penasihat mereka.


Penggunaan kuki

OUP menggunakan "kuki" dan teknologi lain di Laman Web. Terma dan syarat yang mentadbir penggunaan “kuki” oleh OUP  dan teknologi lain sepertinya di Laman Web dijelaskan dalam Dasar Kuki OUP.  Dasar Kuki OUP adalah dalam bahasa Inggeris. Sila hubungi kami jika anda ingin menerimanya dalam bahasa lain.

Dengan mengguna Laman Web, anda bersetuju untuk terikat menurut terma Dasar Kuki kami.


Keselamatan

Sesetengah maklumat anda disimpan di sebuah pusat data yang diuruskan oleh syarikat pengehosan pihak ketiga. Pusat data yang diurus oleh syarikat pengehosan pihak ketiga direka khusus supaya selamat dari segi fizikal dan ditadbirurus oleh kakitangan yang diberi kuasa sahaja  dan terikat secara kontrak untuk memastikan data kekal sulit.

Capaian ke pangkalan data pelanggan kami hanya diberi atas "dasar perlu tahu".

Maklumat yang kami kumpul daripada anda mungkin dipindahkan, dan disimpan, di suatu destinasi di luar Kawasan Ekonomi Eropah. Ia mungkin juga diproses oleh kakitangan yang beroperasi di luar Kawasan Ekonomi Eropah yang bekerja dengan kami, sekutu kami atau salah satu daripada pembekal kami. Walau bagaimanapun, kami telah mengambil langkah-langkah seperti yang dijelaskan di atas untuk mencuba meningkatkan keselamatan maklumat anda. Dengan mengguna Laman Web ini, anda bersetuju dengan pemindahan ini.


Mengemaskini Butiran Anda

Jika terdapat perubahan pada mana-mana maklumat yang anda berikan  kepada OUP, sebagai contoh, jika anda menukar alamat e-mel, sila beritahu kami butiran yang betul dengan menghubungi kami.


Perubahan ke atas Polisi Privasi kami

Kami berhak untuk membuat perubahan ke atas polisi privasi ini. Mana-mana perubahan yang mungkin kami lakukan ke atas polisi privasi ini akan disiarkan di halaman ini dan, di mana wajar, kami akan memberitahu anda melalui e-mel.


Bahasa

Dasar privasi ini didrafkan dalam bahasa Inggeris. Jika dasar privasi ini diterjemahkan ke dalam mana-mana bahasa lain, versi bahasa Inggeris haruslah dikekalkan.


Pelaksanaan Undang-undang

Anda bersetuju bahawa polisi privasi ini secara eksklusif ditadbir menurut undang-unda