Quiz thumbnail 315x190

Intemediate Malay Quiz: People & Objects

Take the quiz

Perkataan hari ini

Perkataan-perkataan yang baru ditambah

Tambah satu perkataan
Cara 20menambahkan 20perkataan 20kepada 20kamus 20ini 20530x315

Cara menambahkan perkataan kepada kamus ini

Infograf ini menunjukkan caranya

Penyumbang-penyumbang utama

  • un_petit_mangue

  • rdiandra898

  • fboy458

  • lmic25

  • nafifah847