Mencari kamus

Be part of the living dictionary

Add a word

Be part of the living dictionary

Add a word

Perkataan hari ini

Ketahui maksudnya

Kuiz Imbuhan Jarang Diguna

-wi (duniawi, ukhrawi)

 • sifat yang dibawa oleh kata dasar
 • sifat yang bertentangan dengan kata dasar

dwi- (dwibahasa, dwiguna, dwimingguan)

 • dua
 • dua puluh

eka- (ekabahasa, ekafungsi)

 • empat
 • satu
 • enam

maha- (maharaja, mahasiswa)

 • hanya satu
 • terunggul
 • terkenal
 • mewah

panca- (pancaindera, pancasusila)

 • lima
 • enam
 • tiga
 • sepuluh

-ita (biduanita)

 • berbakat
 • kecil
 • dunia
 • wanita

poli- (politeknik, poliklinik)

 • satu
 • tiada
 • banyak

swa- (swatenaga, swakarya)

 • banyak
 • satu
 • sebelas
 • sendiri

-at (muslimat, hadirat)

 • lelaki
 • perempuan
 • tiada jantina tertentu

-in (muslimin, hadirin)

 • perempuan
 • tiada jantina tertentu
 • lelaki

pasca- (pascamerdeka, pascabayar)

 • selepas
 • semasa
 • sebelum
 • sambil

-wan (hartawan, jutawan, angkasawan)

 • pelaku/pemilik
 • berilmu/berpengetahuan

tata- (tatatertib, tatabahasa)

 • isu
 • lukisan
 • hak
 • peraturan

tuna- (tunakerna)

 • ikan
 • dengan
 • tanpa
 • pada masa yang sama

supra- (supranasional, suprakelas)

 • melebihi sesuatu batas
 • terlalu banyak
 • yang paling kuat
 • sendirian

Anda memperoleh /15 berlatih lagi?

0/15
Dikuasai oleh Oxford