Terdapat 3 terjemahan utama abstract dalam Melayu

: abstract1abstract2abstract3

abstract1

abstrak

kata adjektif

 • 1

  abstrak, tidak menunjukkan benda atau butiran dalam bentuk sebenar

kata nama

 • 1

  kualiti atau idea abstrak, ringkasan buku, makalah dsb.

transitive verb

 • 1

  cabut, mengasingkan


Sumbangan Pengguna

abstract

abstrak, ringkasan, sinopsis

kata nama

 • 1

  abstrak, ringkasan, sinopsis

  please read the abstract of the research paper first

  sila baca abstrak kertas kajian terlebih dahulu

  Adakah entri ini berguna kepada anda?

Sumbangan Pengguna

abstract

Abstrak

kata nama

 • 1

  Abstrak

  "Please read the abstract of the research paper first."

  "Sila baca abstrak pada kertas penyelidikan dahulu."

  Adakah entri ini berguna kepada anda?

Sumbangan Pengguna

abstract

abstrak, ringkasan, sinopsis

kata nama


Sumbangan Pengguna

abstract

abstrak

kata nama


Sumbangan Pengguna

abstract

ringkasan

kata adjektif

 • 1

  ringkasan

  Please read the abstract of the research paper first.

  Sila baca ringkasan kertas penyelidikan tersebut dahulu.

  Adakah entri ini berguna kepada anda?

Sumbangan Pengguna

abstract

abstrak

kata adjektif