Terdapat 2 terjemahan utama abstract dalam Melayu

: abstract1abstract2

abstract1

abstrak

kata adjektif

 • 1

  abstrak, tidak menunjukkan benda atau butiran dalam bentuk sebenar

kata nama

 • 1

  kualiti atau idea abstrak, ringkasan buku, makalah dsb.

Terdapat 2 terjemahan utama abstract dalam Melayu

: abstract1abstract2

abstract2

cabut, mengasingkan

transitive verb

 • 1

  cabut, mengasingkan


Sumbangan Pengguna

abstract

abstrak

kata nama


Sumbangan Pengguna

abstract

abstrak

kata nama


Sumbangan Pengguna

abstract

abstrak

kata nama


Sumbangan Pengguna

abstract

abstrak

kata nama

 • 1

  abstrak

  An abstract describes what you do in your essay.

  Abstrak mengambarkan kandungan karangan yang ditulis oleh penulis

  Adakah entri ini berguna kepada anda?

Sumbangan Pengguna

abstract

abstrak, ringkasan, sinopsis

kata nama


Sumbangan Pengguna

abstract

abstrak, ringkasan

kata nama


Sumbangan Pengguna

abstract

abstrak, ringkasan buku/artikel

kata nama

 • 1

  abstrak, ringkasan buku/artikel

  Please read the abstract of the research paper first

  Sila baca dahulu abstrak kertas kajian

  Adakah entri ini berguna kepada anda?

Sumbangan Pengguna

abstract

abstrak

kata nama


Sumbangan Pengguna

abstract

abstrak,ringkasan

kata nama

 • 1

  abstrak,ringkasan

  Please read the abstract of the research paper first.

  Sila baca abstrak kertas kajian terlebih dahulu.

  Adakah entri ini berguna kepada anda?

Sumbangan Pengguna

abstract

abstrak, ringkasan, sinopsis

kata nama

 • 1

  abstrak, ringkasan, sinopsis

  please read the abstract of the research paper first

  sila baca abstrak kertas kajian terlebih dahulu

  Adakah entri ini berguna kepada anda?

Sumbangan Pengguna

abstract

abstract

kata nama

 • 1

  abstract

  Please read the abstract of the research paper first

  Sila baca abstrak kertas penyelidikan terlebih dahulu

  Adakah entri ini berguna kepada anda?

Sumbangan Pengguna

abstract

abstrak, ringkasan, sinopsis


Sumbangan Pengguna

abstract

abstrak

 • 1

  abstrak

  An abstract is a brief summary of a research article, thesis, review, etc.

  Abstrak adalah rumusan ringkas bagi penulisan peyelidikan, thesis dan lain-lain

  Adakah entri ini berguna kepada anda?

Sumbangan Pengguna

abstract

abstrak

kata kerja

 • 1

  abstrak

  Ahmad is writing an abstract for his research article.

  Ahmad menulis abstrak untuk artikel penyelidikannya.

  Adakah entri ini berguna kepada anda?

Sumbangan Pengguna

abstract

abstrak

kata kerja


Sumbangan Pengguna

abstract

ringkasan

kata adjektif

 • 1

  ringkasan

  Please read the abstract of the research paper first.

  Sila baca ringkasan kertas penyelidikan tersebut dahulu.

  Adakah entri ini berguna kepada anda?

Sumbangan Pengguna

abstract

abstrak

kata adjektif


Sumbangan Pengguna

abstract

penyataan singkat

kata adjektif

 • 1

  penyataan singkat

  Please read the abstract of the research paper first

  Sila baca penyataan singkat kajian terlebih dahulu

  Adakah entri ini berguna kepada anda?

Sumbangan Pengguna

abstract

ringkasan hasil kerja

kata adjektif


Sumbangan Pengguna

Abstract

Abstrak

kata nama

 • 1

  Abstrak

  "Please read the abstract of the research paper first."

  "Sila baca abstrak pada kertas penyelidikan dahulu."

  Adakah entri ini berguna kepada anda?