Sumbangan Pengguna

character development

 1. noun

  Contoh-contoh

  • The character development in this novel is well-written.

   Perkembangan watak di dalam novel ini telah ditulis dengan baik.

  Adakah entri ini berguna kepada anda?
Sumbangan Pengguna

character development

 1. noun

  Contoh-contoh

  • The villain has a very big character development, making him more interesting than the main character.

   Watak jahat itu mempunyai perkembangan watak yang besar sekali, menjadikan dia lebih menarik daripada watak utama.

  Adakah entri ini berguna kepada anda?
Dikuasai oleh Oxford