Terjemahan dari character development dalam Melayu

Sumbangan Pengguna

character development

Perubahan watak

kata nama

 • 1

  Perubahan watak

  The Dark Knight film has amazing character development.

  Filem The Dark Knight mempunyai perubahan watak yang sangat menarik.

  Adakah entri ini berguna kepada anda?

Sumbangan Pengguna

character development

perkembangan watak

kata nama


Sumbangan Pengguna

character development

pembangunan karakter

kata nama

 • 1

  pembangunan karakter

  Character development is an important part in writing.

  Pembangunan karakter ialah satu perkara yang penting dalam penulisan.

  Adakah entri ini berguna kepada anda?

Sumbangan Pengguna

character development

perkembangan watak

kata nama

 • 1

  perkembangan watak

  The villain has a very big character development, making him more interesting than the main character.

  Watak jahat itu mempunyai perkembangan watak yang besar sekali, menjadikan dia lebih menarik daripada watak utama.

  Adakah entri ini berguna kepada anda?

Sumbangan Pengguna

character development

pembinaan watak

kata kerja

 • 1

  pembinaan watak

  Ali is doing a character development for his next big novel.

  Ali sedang mebuat peminaan watak untuk novel beliau yang seterusnya.

  Adakah entri ini berguna kepada anda?