Sumbangan Pengguna
 1. noun

  Contoh-contoh

  • Please remember to check out the book before you leave the library

   Jangan lupa untuk daftar keluar buku anda sebelum meninggalkan perpustakaan

  Adakah entri ini berguna kepada anda?
Sumbangan Pengguna
 1. noun

  Contoh-contoh

  • Please remember to check out the book before you leave the library

   Sila pastikan anda meminjam buku sebelum meninggalakan perpustakaan

  Adakah entri ini berguna kepada anda?
Sumbangan Pengguna
 1. noun

  Contoh-contoh

  • "Please remember to check out the book before you leave the library."

   "Sila semak buku sebelum anda daftar keluar dari perpustakaan."

  Adakah entri ini berguna kepada anda?
Sumbangan Pengguna
 1. noun

  Contoh-contoh

  • "Please remember to check out the book before you leave the library."

   "Sila semak buku sebelum anda daftar keluar dari perpustakaan."

  Adakah entri ini berguna kepada anda?
Sumbangan Pengguna
 1. noun

  Contoh-contoh

  • There was a long line at the check out.

   Terdapat barisan yang panjang semasa mendaftar keluar.

  Adakah entri ini berguna kepada anda?
Sumbangan Pengguna
 1. verb

  Contoh-contoh

  • please remember to check out the book before you leave the library

   sila buat pinjaman buku sebelum meninggalkan perpustakaan

  Adakah entri ini berguna kepada anda?
Sumbangan Pengguna
 1. verb

  Contoh-contoh

  • buku-buku yang telah didaftar keluar perlu disemak dikaunter

   books have been checked out should be checked at counter

  Adakah entri ini berguna kepada anda?
Sumbangan Pengguna
 1. verb

  Contoh-contoh

  • please remember to check out the book before you leave the library

   sila buat pinjaman buku sebelum meninggalkan perpustakaan

  Adakah entri ini berguna kepada anda?
Sumbangan Pengguna
 1. verb

  Contoh-contoh

  • You have to check out from the hotel by 12.00 noon. You can check out the book after 8.30 am.

   Anda perlu daftar keluar daripada hotel pada jam 12.00 tengahari. Anda boleh pinjam keluar buku tersebut selepas jam 8.30 pagi.

  Adakah entri ini berguna kepada anda?
Sumbangan Pengguna
 1. verb

  Contoh-contoh

  • please check out the boom before you leave the library

   sila daftar keluar buku anda sebelum meninggalkan perpustakaan

  Adakah entri ini berguna kepada anda?
Sumbangan Pengguna
 1. verb

  Contoh-contoh

  • user need to check book due date after check out the book

   pengguna perlu memeriksa tarikh pemulangan buku selepas mendaftar keluar buku

  Adakah entri ini berguna kepada anda?
Sumbangan Pengguna
 1. verb

  Contoh-contoh

  • Please remember to check out the book before you leave the library.

   Jangan lupa untuk daftar pinjaman keluar buku sebelum meninggalkan perpustakaan.

  Adakah entri ini berguna kepada anda?
Sumbangan Pengguna
 1. verb

  Contoh-contoh

  • Sila ingat untuk daftar keluar buku sebelum kamu meninggalkan perpustakaan

   Please remember to check out the book before you leave the library

  Adakah entri ini berguna kepada anda?
Sumbangan Pengguna
 1. verb

  Contoh-contoh

  • Sila pinjam bahan di mesin layan diri

   Please check out the book at shelf check machine

  Adakah entri ini berguna kepada anda?
Sumbangan Pengguna
 1. Contoh-contoh

  • Please remember to check out the book before you leave the library

   Sila pastikan anda membuat pinjaman buku sebelum meningglkan perpustakaan

  Adakah entri ini berguna kepada anda?
Sumbangan Pengguna
 1. Contoh-contoh

  • please remember to check out the book before you leave the library

   sila semak buku telah didaftar keluar sebelum anda meninggalkan perpustakaan

  Adakah entri ini berguna kepada anda?
Sumbangan Pengguna
 1. Contoh-contoh

  • " Please remember to check out the book before you leave the library".

   "Sila daftar keluar buku sebelum meninggalkan perpustakaan".

  Adakah entri ini berguna kepada anda?
Sumbangan Pengguna
 1. adjective

  Contoh-contoh

  • Please remember to check out the book before you leave the library

   Sila pastikan bahan dipinjam sebelum anda keluar dari perpustakaan

  Adakah entri ini berguna kepada anda?
Sumbangan Pengguna
 1. verb

  Contoh-contoh

  • Please remember to check out the book before your leave the library

   Sila pastikan anda telah membuat daftar keluar bahan sebelum meninggalkan perpustakaan.

  Adakah entri ini berguna kepada anda?
Dikuasai oleh Oxford