Terjemahan dari crime fiction dalam Melayu

Sumbangan Pengguna

crime fiction

fiksyen jenayah

kata nama

 • 1

  fiksyen jenayah

  Crime fiction is one of the most popular genre in tv shows.

  Fiksyen jenayah adalah salah satu genre yang popular dalam rancangan-rancangan tv.

  Adakah entri ini berguna kepada anda?

Sumbangan Pengguna

crime fiction

fiksyen jenayah

kata nama

 • 1

  fiksyen jenayah

  James Patterson is one of the crime fiction author.

  James Patterson ialah salah seorang penulis fiksyen jenayah.

  Adakah entri ini berguna kepada anda?

Sumbangan Pengguna

crime fiction

cerita jenayah

kata adjektif

 • 1

  cerita jenayah

  These days Ali is more interested to write crime fiction.

  Semenjak ini Ali lebih suka menulis cerita jenayah.

  Adakah entri ini berguna kepada anda?

Sumbangan Pengguna

Crime fiction

Fiksyen jenayah

kata nama


Sumbangan Pengguna

crime fiction

fiksyen jenayah

kata nama


Sumbangan Pengguna

crime fiction

fiksyen jenayah

kata nama