Sumbangan Pengguna

Terjemahan dari prosiding dalam Inggeris

prosiding

  1. Noun

    Contoh-contoh

    • Saya/Kami, dengan ini mengisytiharkan bahawa saya/kami tidak melakukan apa-apa perbuatan kebankrapan dan tiada pendakwaan atau prosiding kebankrapan yang tergantung, dimulakan atau perintah terhadap saya/kami, saya/kami juga tidah pernah dilaporkan kepada Biro Maklumat Cek dalam masa 6 bulan lepas.

      I/We, hereby declare that no act of bankruptcy has been commited and there are no prosecution or bankruptcy proceedings pending, instituted or order obtained against me/us nor have I/we been reported to the Biro Maklumat Cek within the last 6 months.

    Adakah entri ini berguna kepada anda?
Dikuasai oleh Oxford