Nlc 20article 20image edited

Senarai kuiz dan cabaran penterjemahan

Untuk membaca dalam Bahasa Inggeris, tetapkan bahasa di penjuru timur laut halaman ini.


Ruang ini menyenaraikan kesemua kuiz kami. Bahagian pertama ialah Cabaran Terjemahan kami yang bertema, bahagian kedua ialah kuiz bertema, dan bahagian ketiga memaparkan kuiz-kuiz bagi pelajar bahasa Melayu.


Sila kembali lagi untuk kemaskini terbaru!


Cabaran Terjemahan

  • Seni halus: Tambahkan istilah seni kepada kamus kami
  • Percutian: Tahu terjemahan bahasa Melayu bagi perkataan seperti "glamping" dan "backpacking"?
  • Perkebunan: Terjemahkan istilah perkebunan untuk kamus
  • Internet: Tahu terjemahan bahasa Melayu bagi perkataan seperti "unfollow" dan "stalker"?
  • Jenayah & Undang-Undang: Bagaimanakah cara menyebut "freedom of speech" dan "life sentence" dalam bahasa Melayu?
Kuiz bertema
Kuiz-kuiz untuk pelajar bahasa Melayu
Want to suggest a topic for a quiz or translation challenge? Contact us here or visit our Facebook page to share your suggestion with us and our readers.


Pendapat dan maklumat lain yang terkandung dalam catatan dan komen blog OxfordWords tidak semestinya menggambarkan pendapat atau pendirian Oxford University Press.

Dikuasai oleh Oxford