adjective

  • 1

    sah, menurut hukum atau undang-undang