• 1

    wang sah, mata wang yang mesti diterima, mengikut undang-undang