Translation of kHz in English:

kHz

kHz

abbreviation

  • 1

    kHz, kilohertz