Search the dictionary

Be part of the living dictionary

Add a word

Be part of the living dictionary

Add a word

Word of the Day

rahsia

noun

Find out what it means

Kuiz Imbuhan Jarang Diguna

-at (muslimat, hadirat)

 • tiada jantina tertentu
 • perempuan
 • lelaki

pasca- (pascamerdeka, pascabayar)

 • sebelum
 • semasa
 • selepas
 • sambil

-wi (duniawi, ukhrawi)

 • sifat yang bertentangan dengan kata dasar
 • sifat yang dibawa oleh kata dasar

dwi- (dwibahasa, dwiguna, dwimingguan)

 • dua puluh
 • dua

-ita (biduanita)

 • kecil
 • berbakat
 • wanita
 • dunia

swa- (swatenaga, swakarya)

 • sendiri
 • banyak
 • satu
 • sebelas

supra- (supranasional, suprakelas)

 • yang paling kuat
 • melebihi sesuatu batas
 • terlalu banyak
 • sendirian

eka- (ekabahasa, ekafungsi)

 • empat
 • satu
 • enam

poli- (politeknik, poliklinik)

 • banyak
 • tiada
 • satu

tata- (tatatertib, tatabahasa)

 • isu
 • lukisan
 • hak
 • peraturan

-wan (hartawan, jutawan, angkasawan)

 • berilmu/berpengetahuan
 • pelaku/pemilik

tuna- (tunakerna)

 • pada masa yang sama
 • dengan
 • tanpa
 • ikan

-in (muslimin, hadirin)

 • perempuan
 • lelaki
 • tiada jantina tertentu

maha- (maharaja, mahasiswa)

 • terunggul
 • terkenal
 • hanya satu
 • mewah

panca- (pancaindera, pancasusila)

 • enam
 • lima
 • tiga
 • sepuluh

You scored /15 practise again?

0/15
Powered by Oxford