Search the dictionary

Be part of the living dictionary

Add a word

Be part of the living dictionary

Add a word
Kuiz Imbuhan Jarang Diguna

swa- (swatenaga, swakarya)

 • sendiri
 • sebelas
 • satu
 • banyak

dwi- (dwibahasa, dwiguna, dwimingguan)

 • dua
 • dua puluh

-ita (biduanita)

 • dunia
 • wanita
 • kecil
 • berbakat

-in (muslimin, hadirin)

 • perempuan
 • lelaki
 • tiada jantina tertentu

-at (muslimat, hadirat)

 • perempuan
 • lelaki
 • tiada jantina tertentu

poli- (politeknik, poliklinik)

 • satu
 • tiada
 • banyak

pasca- (pascamerdeka, pascabayar)

 • selepas
 • sebelum
 • semasa
 • sambil

-wan (hartawan, jutawan, angkasawan)

 • berilmu/berpengetahuan
 • pelaku/pemilik

-wi (duniawi, ukhrawi)

 • sifat yang bertentangan dengan kata dasar
 • sifat yang dibawa oleh kata dasar

tuna- (tunakerna)

 • pada masa yang sama
 • ikan
 • dengan
 • tanpa

tata- (tatatertib, tatabahasa)

 • lukisan
 • hak
 • isu
 • peraturan

supra- (supranasional, suprakelas)

 • terlalu banyak
 • sendirian
 • yang paling kuat
 • melebihi sesuatu batas

panca- (pancaindera, pancasusila)

 • enam
 • sepuluh
 • tiga
 • lima

maha- (maharaja, mahasiswa)

 • hanya satu
 • terkenal
 • mewah
 • terunggul

eka- (ekabahasa, ekafungsi)

 • enam
 • empat
 • satu

You scored /15 practise again?

0/15
Powered by Oxford