Search the dictionary

Be part of the living dictionary

Add a word

Be part of the living dictionary

Add a word
Kuiz Imbuhan Jarang Diguna

-at (muslimat, hadirat)

 • perempuan
 • tiada jantina tertentu
 • lelaki

swa- (swatenaga, swakarya)

 • banyak
 • sebelas
 • satu
 • sendiri

tuna- (tunakerna)

 • ikan
 • tanpa
 • pada masa yang sama
 • dengan

poli- (politeknik, poliklinik)

 • satu
 • tiada
 • banyak

-wan (hartawan, jutawan, angkasawan)

 • pelaku/pemilik
 • berilmu/berpengetahuan

-wi (duniawi, ukhrawi)

 • sifat yang dibawa oleh kata dasar
 • sifat yang bertentangan dengan kata dasar

panca- (pancaindera, pancasusila)

 • sepuluh
 • tiga
 • enam
 • lima

-in (muslimin, hadirin)

 • tiada jantina tertentu
 • lelaki
 • perempuan

supra- (supranasional, suprakelas)

 • sendirian
 • melebihi sesuatu batas
 • yang paling kuat
 • terlalu banyak

tata- (tatatertib, tatabahasa)

 • peraturan
 • isu
 • lukisan
 • hak

maha- (maharaja, mahasiswa)

 • terunggul
 • hanya satu
 • terkenal
 • mewah

-ita (biduanita)

 • kecil
 • dunia
 • berbakat
 • wanita

pasca- (pascamerdeka, pascabayar)

 • semasa
 • sambil
 • sebelum
 • selepas

eka- (ekabahasa, ekafungsi)

 • satu
 • empat
 • enam

dwi- (dwibahasa, dwiguna, dwimingguan)

 • dua puluh
 • dua

You scored /15 practise again?

0/15
Powered by Oxford