Search the dictionary

Be part of the living dictionary

Add a word

Be part of the living dictionary

Add a word

Word of the Day

rahsia

noun

Find out what it means

Kuiz Imbuhan Jarang Diguna

tata- (tatatertib, tatabahasa)

 • lukisan
 • isu
 • hak
 • peraturan

-ita (biduanita)

 • wanita
 • dunia
 • kecil
 • berbakat

-at (muslimat, hadirat)

 • tiada jantina tertentu
 • perempuan
 • lelaki

pasca- (pascamerdeka, pascabayar)

 • sebelum
 • sambil
 • selepas
 • semasa

dwi- (dwibahasa, dwiguna, dwimingguan)

 • dua puluh
 • dua

swa- (swatenaga, swakarya)

 • sendiri
 • satu
 • banyak
 • sebelas

-wan (hartawan, jutawan, angkasawan)

 • pelaku/pemilik
 • berilmu/berpengetahuan

poli- (politeknik, poliklinik)

 • satu
 • tiada
 • banyak

-in (muslimin, hadirin)

 • perempuan
 • tiada jantina tertentu
 • lelaki

tuna- (tunakerna)

 • tanpa
 • ikan
 • dengan
 • pada masa yang sama

panca- (pancaindera, pancasusila)

 • tiga
 • enam
 • lima
 • sepuluh

maha- (maharaja, mahasiswa)

 • mewah
 • hanya satu
 • terkenal
 • terunggul

eka- (ekabahasa, ekafungsi)

 • enam
 • empat
 • satu

supra- (supranasional, suprakelas)

 • yang paling kuat
 • sendirian
 • melebihi sesuatu batas
 • terlalu banyak

-wi (duniawi, ukhrawi)

 • sifat yang bertentangan dengan kata dasar
 • sifat yang dibawa oleh kata dasar

You scored /15 practise again?

0/15
Powered by Oxford