Search the dictionary

Be part of the living dictionary

Add a word

Be part of the living dictionary

Add a word

Word of the Day

jariah

Noun

Find out what it means

Kuiz Imbuhan Jarang Diguna

maha- (maharaja, mahasiswa)

 • hanya satu
 • terkenal
 • terunggul
 • mewah

-wan (hartawan, jutawan, angkasawan)

 • berilmu/berpengetahuan
 • pelaku/pemilik

panca- (pancaindera, pancasusila)

 • tiga
 • sepuluh
 • lima
 • enam

-in (muslimin, hadirin)

 • tiada jantina tertentu
 • lelaki
 • perempuan

tata- (tatatertib, tatabahasa)

 • lukisan
 • isu
 • peraturan
 • hak

supra- (supranasional, suprakelas)

 • sendirian
 • yang paling kuat
 • terlalu banyak
 • melebihi sesuatu batas

dwi- (dwibahasa, dwiguna, dwimingguan)

 • dua
 • dua puluh

eka- (ekabahasa, ekafungsi)

 • enam
 • satu
 • empat

poli- (politeknik, poliklinik)

 • tiada
 • banyak
 • satu

tuna- (tunakerna)

 • ikan
 • pada masa yang sama
 • tanpa
 • dengan

-at (muslimat, hadirat)

 • lelaki
 • tiada jantina tertentu
 • perempuan

swa- (swatenaga, swakarya)

 • sendiri
 • banyak
 • satu
 • sebelas

pasca- (pascamerdeka, pascabayar)

 • sambil
 • sebelum
 • semasa
 • selepas

-wi (duniawi, ukhrawi)

 • sifat yang dibawa oleh kata dasar
 • sifat yang bertentangan dengan kata dasar

-ita (biduanita)

 • dunia
 • wanita
 • berbakat
 • kecil

You scored /15 practise again?

0/15
Powered by Oxford