Search the dictionary

Be part of the living dictionary

Add a word

Be part of the living dictionary

Add a word

Word of the Day

munafik

Adjective

Find out what it means

Kuiz Imbuhan Jarang Diguna

supra- (supranasional, suprakelas)

 • sendirian
 • melebihi sesuatu batas
 • yang paling kuat
 • terlalu banyak

panca- (pancaindera, pancasusila)

 • sepuluh
 • lima
 • tiga
 • enam

-in (muslimin, hadirin)

 • lelaki
 • tiada jantina tertentu
 • perempuan

-wan (hartawan, jutawan, angkasawan)

 • pelaku/pemilik
 • berilmu/berpengetahuan

tuna- (tunakerna)

 • tanpa
 • dengan
 • pada masa yang sama
 • ikan

-ita (biduanita)

 • wanita
 • dunia
 • berbakat
 • kecil

eka- (ekabahasa, ekafungsi)

 • enam
 • empat
 • satu

dwi- (dwibahasa, dwiguna, dwimingguan)

 • dua
 • dua puluh

poli- (politeknik, poliklinik)

 • satu
 • tiada
 • banyak

pasca- (pascamerdeka, pascabayar)

 • semasa
 • selepas
 • sebelum
 • sambil

maha- (maharaja, mahasiswa)

 • mewah
 • hanya satu
 • terunggul
 • terkenal

-wi (duniawi, ukhrawi)

 • sifat yang dibawa oleh kata dasar
 • sifat yang bertentangan dengan kata dasar

swa- (swatenaga, swakarya)

 • sebelas
 • banyak
 • sendiri
 • satu

tata- (tatatertib, tatabahasa)

 • lukisan
 • hak
 • isu
 • peraturan

-at (muslimat, hadirat)

 • tiada jantina tertentu
 • perempuan
 • lelaki

You scored /15 practise again?

0/15
Powered by Oxford