Search the dictionary

Be part of the living dictionary

Add a word

Be part of the living dictionary

Add a word
Kuiz Imbuhan Jarang Diguna

eka- (ekabahasa, ekafungsi)

 • empat
 • satu
 • enam

tuna- (tunakerna)

 • pada masa yang sama
 • tanpa
 • ikan
 • dengan

-at (muslimat, hadirat)

 • perempuan
 • lelaki
 • tiada jantina tertentu

swa- (swatenaga, swakarya)

 • banyak
 • sebelas
 • sendiri
 • satu

-in (muslimin, hadirin)

 • perempuan
 • lelaki
 • tiada jantina tertentu

-wan (hartawan, jutawan, angkasawan)

 • pelaku/pemilik
 • berilmu/berpengetahuan

poli- (politeknik, poliklinik)

 • satu
 • banyak
 • tiada

tata- (tatatertib, tatabahasa)

 • isu
 • hak
 • lukisan
 • peraturan

dwi- (dwibahasa, dwiguna, dwimingguan)

 • dua puluh
 • dua

maha- (maharaja, mahasiswa)

 • terunggul
 • terkenal
 • hanya satu
 • mewah

supra- (supranasional, suprakelas)

 • sendirian
 • terlalu banyak
 • melebihi sesuatu batas
 • yang paling kuat

-wi (duniawi, ukhrawi)

 • sifat yang dibawa oleh kata dasar
 • sifat yang bertentangan dengan kata dasar

pasca- (pascamerdeka, pascabayar)

 • sambil
 • sebelum
 • selepas
 • semasa

panca- (pancaindera, pancasusila)

 • tiga
 • sepuluh
 • lima
 • enam

-ita (biduanita)

 • berbakat
 • dunia
 • kecil
 • wanita

You scored /15 practise again?

0/15
Powered by Oxford