Search the dictionary

Be part of the living dictionary

Add a word

Be part of the living dictionary

Add a word
Kuiz Imbuhan Jarang Diguna

pasca- (pascamerdeka, pascabayar)

 • sebelum
 • selepas
 • sambil
 • semasa

-wi (duniawi, ukhrawi)

 • sifat yang bertentangan dengan kata dasar
 • sifat yang dibawa oleh kata dasar

-wan (hartawan, jutawan, angkasawan)

 • berilmu/berpengetahuan
 • pelaku/pemilik

panca- (pancaindera, pancasusila)

 • lima
 • sepuluh
 • tiga
 • enam

tata- (tatatertib, tatabahasa)

 • peraturan
 • lukisan
 • hak
 • isu

tuna- (tunakerna)

 • ikan
 • dengan
 • pada masa yang sama
 • tanpa

-ita (biduanita)

 • dunia
 • kecil
 • wanita
 • berbakat

swa- (swatenaga, swakarya)

 • sendiri
 • banyak
 • sebelas
 • satu

dwi- (dwibahasa, dwiguna, dwimingguan)

 • dua puluh
 • dua

eka- (ekabahasa, ekafungsi)

 • enam
 • satu
 • empat

-at (muslimat, hadirat)

 • tiada jantina tertentu
 • lelaki
 • perempuan

-in (muslimin, hadirin)

 • perempuan
 • lelaki
 • tiada jantina tertentu

supra- (supranasional, suprakelas)

 • melebihi sesuatu batas
 • sendirian
 • yang paling kuat
 • terlalu banyak

maha- (maharaja, mahasiswa)

 • mewah
 • terunggul
 • terkenal
 • hanya satu

poli- (politeknik, poliklinik)

 • tiada
 • satu
 • banyak

You scored /15 practise again?

0/15
Powered by Oxford