Rsz creamykuih banner

Kuiz Makanan Raya

Ujikan pengetahuan makanan Raya anda dengan cabaran kami!

Kuiz ini bukan sahaja menilai pengetahuan anda tentang nama makanan dan kuih Raya, tapi juga kebolehan anda untuk memberikan takrif penuh makanan tersebut (lihat link kepada borang penambahan perkataan di bawah kuiz ini). 

Siapakah foodie Malaysiana yang sebenar? 

Tuntutlah pangkat anda sekarang!Boleh memberikan huraian tentang makanan ini? Sila tambahkan takrif ke kamus hidup kami!


See more from Kuiz