Terjemahan dari Infomercial dalam Melayu

Sumbangan Pengguna

Infomercial

Iklan bermaklumat

kata nama

  • 1

    Iklan bermaklumat

    Usually, TV network will broadcast a long infomercial everyday at 12 noon.

    Kebiasaanya rangkaian televisyen akan menayangkan iklan bermaklumat yang panjang pada setiap jam 12 tengah hari.

    Adakah entri ini berguna kepada anda?