Translation of kHz in Malay

kHz

abbreviation

  • 1

    • kilohertz